Integri G5

Detail novinky

           Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je nová legislativa EU, která má zvýšit ochranu osobních údajů. Nové nařízení přináší mnoho rozporuplných prohlášení ze všech stran, proto je důležitá připravenost.
         Jsme největším dodavatelem komplexního softwarového řešení správy domů a bytů pro velké správce v České republice.
          Pro své zákazníky máme už nyní připraveno několikaúrovňové řešení pro zajištění shody zpracování osobních údajů, vedených v rámci agend celého našeho systému, s nařízením GDPR. Je třeba si uvědomit, že opatření související se softwarovými aplikacemi je pouze malou částí celkových opatření v rámci organizace zpracovávající takové množství dat, jako jsou bytová družstva a ostatní správci. Zajištění shody s GDPR je dlouhodobá trvalá činnost, při které je potřeba postupovat v promyšlených krocích a v souladu organizačních, praktických i softwarových opatření tak, aby nedošlo k omezení fungování organizace.
       Z toho vychází i řešení v rámci informačního systému Integri G5. V úvodním kroku použijí zákazníci úlohu pro jakousi inventuru osobních údajů, která napomůže v analýze rozsahu a potřebnosti evidovaných dat. Na základě celkové analýzy stavu evidence osobních údajů v organizaci pak umožňujeme nastavit určitou konkrétní úroveň aplikačních opatření, kterou je možné následně zpřísňovat v koordinaci s ostatními opatřeními.
         Informační systém Integri G5 disponuje všemi funkcemi potřebnými pro zajištění shody s nařízením GDPR. Jde například o funkce omezení přístupu k osobním údajům dle účelu zpracování, logování přístupu k osobním údajům, logování a archivaci tisků a exportů obsahujících osobní údaje, anonymizaci a pseudonymizaci osobních údajů a dalšími.

 

        Za účelem implementace potřebných funkcí do systému Integri G5 spolupracujeme a konzultujeme se SČMBD, UOOU a firmou EBE, která se zabývá implementací GDPR ve velkých korporacích, státních institucích a nově i v bytových družstvech v rámci projektu www.HelpGDPR.cz.

 

      Spojit se s námi, znamená mít jistotu, že už nyní dokážete vyhovět požadavkům GDPR v oblasti softwarových agend, ať už budou v konečné praxi jakkoliv přísné.