Integri G5

Informace o zpracování osobních údajů dle nařízení EU 2016/679 čl.12


INTEGRI,s.r.o. (dále jen Společnost) jako Správce osobních údajů

 • Společnost eviduje osobní údaje vlastních zaměstnanců. Jsou vedeny pouze osobní údaje vyplývající ze zákonů a nařízení pro zpracování mezd. Dále zpracováváme údaje o našich zákaznících pro potřeby plnění smluvního vztahu.
 • Společnost jako Zpracovatel osobních údajů

 • Společnost je dodavatelem komplexního informačního systému Integri G5 a webové a mobilní aplikace Integri G5i podporující správu bytového fondu pro našeho zakazníka - správce/zpracovatele osobních údajů (dále jen Zákazník)
 • Aplikace uchovávají osobní data týkající se správy nemovitostí, pořízená na základě pokynů Zakazníka. Provozovatel aplikace (Společnost) má přístup k osobním údajům klientů Zákazníka pouze v rámci poskytované podpory a údržby. Společnost nepoužívá osobní údaje bez pokynu Zákazníka. Osobní data jsou použita zásadně v souladu se smlouvou o Zpracování osobních údajů mezi Společností a Zákazníkem.
 • Aplikace umožňují Zákazníkům plnit podmínky GDPR, ale sama o sobě je nezajišťuje. Splnění GDPR vychází z činnosti prováděné našimi Zákazníky (správci jako zpracovateli osobních údajů).
 • Data uložená našimi Zákazníky nejsou vytěžována, analyzována ani poskytována třetím osobám.
 • Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem. V případě pochybností, s žádosti o výmaz dat nebo výpis evidovaných údajů se prosím obraťte na Vašeho správce jako zpracovatele osobních údajů.
 • Ochrana dat

  Aplikace neumožňuje:
 • anonymní přístup k datům,
 • přístup k datům bez potřebného oprávnění,
 • neoprávněný přístup a modifikaci dat.
 • Komunikace prostřednictvím webové aplikace je šifrovaná.