Integri G5i

Nová verze webové aplikace Integri G5i

Nová verze webové aplikace G5i přináší klientům dokonalý přehled o finančních a technických údajích jejich domů nebo prostor.

Hlavním cílem je především umožnit komunikaci se správcem nebo komunikaci vlastníků a spolubydlícím v domě mezi sebou.

G5I PŘINÁŠÍ NOVÉ FUNKCE PRO KOMUNIKACI

 • Vyřízení žádosti vlastníku a uživatelů bytů.
 • Vyřízení požadavků na údržbu.
 • Výbor domu může zveřejňovat zprávy na informační desce.
 • Spolubydlící mohou psát příspěvky do blogu.
 • Výbor domu může schvalovat předané práce nebo faktury pro dům.
 • Zasílání uživatelům G5i notifikační zprávy o provedených změnách...
 • Kromě komunikačních možností poskytuje web kompletní informace o domech a prostorech.

  Samozřejmostí je také kompletní online nápověda pro uživatele.

  Jestli je web vyúživaný, napoví statistika přístupů uživatelů.

  Integri G5i

  VYŘIĎTE VŠE POTŘEBNÉ PŘES WEBOVÝ PORTÁL

 • Nahlašte změny Vašeho bydlení jako:
 • Změny kontaktní adresy nebo kontaktů
  Přihlášení / Odhlášení osob
  Změny způsobů plateb
  Změny zálohových plateb...
 • Sledujte průběh vyřízení žádosti z domova, nechoďte na "úřad".

 • Zasílání žádostí přes web přináší výhody jednoznačné identifikace žadatele.

  Systém je také vybaven automatozací zpracováání žádostí u správce.

  Žádosti

  HLASTE ZÁVADY OKAMŽITĚ, VYTVÁŘEJTE POŽADAVKY NA ÚDRŽBU:

 • Zadejte požadavek na údržbu, nahlaste havárie nebo závadu.
 • Vyfoťte problém.
 • Odešlete požadavek správci.
 • Sledujte průběh řešení Vašeho požadavku.
 • Požadavky na údržbu

  SCHVALUJTE ZÁLEŽITOSTI VAŠEHO DOMU

  Jako zástupce domu máte možnost:

 • Schvalovat faktury.
 • Schvalovat zaslané výkazy domu.
 • Schvalovat požadavky spolubydlících na údržbu...
 • Schválení faktury

  INFORMUJTE SPOLUBYDLÍCÍ

  Každý dům má svou informační desku.

 • Zadejte zprávy pro spolubydlící na informační desce domu.
 • Zapište příspěvek na do diskuze v rámci domu.
 • Správce může hromadně zapsat novou zprávu na informační desku všech domů.
 • Výbor může vyhlásit anketu k řešení aktuálních problémů.
 • Mějte přehled o průběhu ankety.
 • Informační deska

  INFORMUJTE UŽIVATELE O PROVEDENÝCH ZMĚNÁCH

  Aplikace automaticky zasílá notifikační zprávy o provedených akcích na webu.

  Nové zprávy jsou zobrazovány na webu pomocí upozornění nebo jsou zasílany na E-maily uživatelů.

  Jde například o tyto akce:

 • Nový příspěvek na informační desce.
 • Změna užívání prostoru v domě.
 • Nová faktura na webu.
 • Nový příspěvek člena na informační desce.
 • a mnoho dalších.
 • Notifikace

  MĚJTE KOMPLETNÍ INFORMACE O DOMU

 • Základní informace o domu.
 • Saldo domu. Informace o saldokontech pohledávek všech prostor domu.
 • Předpisy domu. Informace o předpisech všech prostor domu.
 • Vyúčtování domu. Informace o vyúčtování topné sezony domu.
 • Anuity a půjčky . Informace o o aktuálním stavu a splátkové kalendáře
 • Výkaz domu. Specializovaný výstup s prezentací nejdůležitějších ekonomických informací souvisejících se správou objektu.
 • Měřiče domu. Informace o měřičích domu a jejich odečtech.
 • Revize domu. Informace o provedených a plánovaných revizích domu.
 • Osoby v bytech. Informace o nahlášených osobách v bytech.
 • Bankovní výpisy. Aktuální stav bankovního účtu SVJ.
 • Kontakty domu

  KOMPLETNÍ INFORMACE O PROSTORECH

 • Informace o prostoru. Detailní informace o prostoru a jeho uživatelích.
 • Předpisy. Informace o aktuálním předpisu a informace o předchozích předpisech včetně QR kódu pro platbu.
 • Vyúčtování prostor. Informace o výsledcích vyúčtování topných sezon.
 • Pohledávky a úhrady. Informace o stavu saldokonta pohledávek (předpisy, vyúčtování a jiné)
 • Přehled plateb. Informace o přijatých platbách.
 • Anuity, půjčky. Informace o stavu anuity.
 • Měřiče. Evidence měřičů prostoru.
 • Kontakty. Kontakty na správu a funkcionáře domu.
 • Dokumenty. Evidence dokumentů určených uživatelům prostor.
 • Schůze. Informace o plánovaných a provedených schůzích.
 • Vyúčtování

  STATISTIKA PŘÍSTUPU DO APLIKACE

  Zkontrolujte návštěvnost webu, zkontrolujte si jestli klientům nabízíte zajímavý obsah.

  Statistika