Integri G5

Detail novinky

Opravdu znáte službu Hybridní pošta?

      Podle našich informací a praktických zkušeností některých družstev zlepšila Česká pošta svou službu Hybridní pošta. Služba nyní umí kompletovat dokumenty z různých zdrojů do jedné obálky jednomu adresátovi. 

     Zadavetel (tedy družstvo)  připraví PDF soubor s jednotlivými formuláři vyúčtování. Na každém formuláři je adresa doručení a identifikační kód pro další dokumenty - spojovací číslo (např. variabilní symbol). Tento soubor je hlavní a z něj  je načítána adresa doručení. Pošta nemá žádné zvláštní požadavky na formát adresy ani spojovacího čísla, jen musí být na formuláři uvedeny na určeném místě.

     Zadavatel dále předá Poště PDF soubor s dalšími přílohami. Například detailní vyúčtování energií od externího zpracovatele. Na každém vyúčtování musí být uveden spojovací kód stejný jako na hlavním dokumentu. 

    Dašími přilohami může být například soubor se specifikací prostor s nedoplatky a jejich výší sloužcíí k tisku složenek na nedoplatky. Lze zaslat i soubor se specifikací nedoručovaných prostor. Tyto dokumenty Pošta jen zkompletuje a vrátí je zadavateli k přímému předání.

Pošta veškeré dokumenty vytiskne,  zkompletuje podle spojovacího čísla, naobálkuje a doručí adresátům. 

Služba ušetří velké množství práce s nepodstatným zvýšením nákladů.

V případě zájmu o využití této služby Vám rádi poskytname detailní informace (ing. Peca, ing. Mandinec) .

Na schematu je princip služby: