Integri G5

Detail školení

Pozvánka

Seminář k problematice roční závěrka - Závěrkové centrum, Úpravy rozvahy, Elektronické schvalování faktur, Automatická fakturace a Rozpočty 

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář řešení problematiky výkazy v Integri G5.

Tento seminář se uskuteční ve čtvrtek 6. února 2020 v Hotelu  Naháč  Komorní Hrádek 277
257 24 Chocerady

Parkování je možné u hotelu.

Pokud máte zájem o účast na semináři, zašlete nám prosím přiloženou přihlášku. Školení nebude prováděno procvičením jednotlivých uživatelů u počítače, ale promítnutím funkcí a vysvětlením postupů práce.

Program semináře:

10:00

 

Zahájení, představení firem, informace o organizaci dne

 

10:00

12:00

 

Úpravy rozvahy – Automatické zpracování aktivně/pasivních účtů

Závěrkové centrum – Opakování způsobu využití. Předvedení nové funkce Zpětný scan a archivace podepsaných výkazů včetně odeslání ne FÚ.

 

12:00

12:30

Občerstvení

 

12:30

15:00

Elektronické schválení přijaté faktury. Odesílání vydané faktury mailem. Zveřejnění přijatých faktur na portálu Integri G5i . Problematika EET. Problematika platební karty na pokladně. Problematika využití pokladny správce i pro spravované firmy (SVJ).

Předvedení nové funkce Rozpočet SVJ. Individuální uvolňování výkazů domu na internet (WWW). Nové funkce Automatické fakturace, Export dat do formuláře Word.

 

Cílem schůzky je doškolení stávajících i nových funkcí IS.  Seminář je určen pro účetní SBD a SVJ.

Zástupci společnosti INTEGRI, s.r.o. z Mostu a společnosti RH SID, s.r.o. z Brna.