Integri G5

Detail školení


Seminář k problematice EVIDENCE DLUHŮ v Integri G5

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář řešení problematiky EVIDENCE DLUHŮ a chystané změny v komplexním informačním systému Integri G5.

Tento seminář se uskuteční v Brně v úterý 23. června 2020 v Brně ve Školicím středisku SOVA STUDIO.

Pokud máte zájem o účast na semináři, zašlete nám prosím přiloženou přihlášku. Školení nebude prováděno procvičením jednotlivých uživatelů u počítače, ale promítnutím funkcí a vysvětlením postupů práce.

Program semináře:

Od 10.00 hod.                           Zahájení, představení firem, informace o organizaci dne.

10.00 - 12.00 hod.                     IS Integri G5 – evidence dluhů, nastavení, principy.

12.00 - 12.30 hod.                     Občerstvení.

12.30 - 14.30 hod.                     IS Integri G5 – evidence dluhů, práce v evidenci dluhů, slučování a rozdělování dluhů, tisky.

14.30 – 15.00 hod.                    Dotazy a ukončení semináře.

Cílem semináře je doškolení stávajících i nových funkcí IS Integri G5.

Cena semináře na osobu s DPH je 2.420,- Kč.

Faktura bude zaslána po skončení akce podle skutečně zúčastněných osob. 

Zástupci společnosti INTEGRI s.r.o. Most a společnosti RH SID, s.r.o. Brno

Další informace na www.rhsid.cz, www.integri.cz