GDPR

Technické řešení

Vývojové prostředí

Informační systém Integri G5 je vytvořen ve vývojovém prostředí uniPaaS. Toto vývojové prostředí bylo vyvinuto izraelskou firmou Magic Software Enterprises Ltd. s cílem nabídnout programátorům co nejefektivnější nástroj sloužící pro vývoj robustní firemní aplikace s architekturou client-server. Využití tohoto vývojového prostředí přináší výrobci aplikace a tím i konečnému uživateli tyto výhody:

  • Informační systém je nezávislý na operačním systému a použité databázi.
  • Efektivní vývoj aplikace umožňující rychle reagovat na požadavky koncových uživatel a měnících se legislativních podmínek.
  • Díky vysoké efektivitě programování provádět vývoj aplikace s co nejnižšími náklady a tím i cenou celé aplikace.
  • Standardizace programovacích postupů minimalizuje případné selhání programátora a přináší tak vysokou stabilitu běhu aplikace.
  • Jednotné vysoce funkční a uživatelsky přijatelné ovládání programu.
  • Možnost jednoduše převést stávající aplikaci na aplikaci fungující v prostředí internetu.

Databázový systém

Pro uložení dat používá informační systém Integri G5 databázové systémy renomovaných výrobců. Jedná se o databázový systém MS SQL společnosti Microsoft a Pervasive SQL společnosti Actian.

MS SQL Server

MS SQL server je jedna z nejvýkonnějších a nejmodernějších SQL databází, které je v současné době možné použít. Tento databázový systém je určen pro efektivní, bezpečnou a vysoce výkonnou správu obrovského množství dat. Konfigurace informačního systému Integri G5, která využívá tento databázový systém je v současnosti nejvýkonnější varianta dodávaného řešení a je určena pro správce zajišťující správu více než 6 000 spravovaných prostor.

Pervasive SQL

Pervasive SQL je moderní transakční databázový systém typu client-server, který vyniká zejména vysokým poměrem cena-výkon. Zároveň vyhovuje těm nejpřísnějším požadavkům na kontinuitu a bezpečnost uložených dat. Další význačnou vlastností tohoto databázového systému je nenáročná obsluha. Konfigurace informačního systému Integri G5, která využívá tento databázový systém je levnější, přes to však výkonnou variantou dodávaného řešení a je určena pro správce zajišťující správu do 6 000 spravovaných prostor.